wild spirit

รีวิวเกม wild spirit ล่าสมบัติ ชนเผ่าอินเดียแดง ไปกับ Joker Game

wild spirit เป็นเกมสล็อต อีกเกมหนึ่งที่ จะมาแนะนำ ตัวเกมจะพูดถึงเรื่องราว เกี่ยวกับการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ของ “ ชนเผ่าอินเดียนแดง ”